RUGALMAS MUNKASZERVEZÉS BEVEZETÉSE A MUNKA-MAGÁNÉLET ÖSSZEHANGOLÁSA ÉS A HATÉKONYSÁG FOKOZÁSA ÉRDEKÉBEN

Az Inter Turbo Kft. 14.983.880 Ft pályázati támogatást nyert el „Rugalmas foglalkoztatás elterjesztése az Inter Turbó Kft-nél” című fejlesztésére.

A GINOP-5.3.2-16-2016-00005 számú pályázat keretében azt tűztük ki célul, hogy az alkalmazásunkban álló munkavállalók bevonásával új rugalmas foglalkoztatási formák kerüljenek bevezetésre, melyek egyrészről jobban alkalmazkodnak a munkavállalók egyéni élethelyzetéhez és személyes preferenciáihoz, másfelől lehetőséget teremt a vállalkozásunk számára a piaci igények rugalmasabb és hatékonyabb kielégítésére.

A munka és a magánélet összehangolására irányuló kezdeményezések szabályzati szinten és a gyakorlati megvalósításban is megjelennek a projektben. A működési és munkaügyi témában készülő szabályzatok részletesen kitérnek a munkáltató által biztosított lehetőségekre és azok alkalmazása közben betartandó előírásokra. A rugalmas átszervezést segítő tanácsadások kiemelten foglalkoznak a munkát és magánéletet nehezen összeegyeztető kollégák helyzetével, ők személyre szóló segítséget kapnak, emellett megtörténik a velük közvetlen kapcsolatban álló vezetők és munkavállalók érzékenyítése, valamint felkészítése az esetleges problémák gyors megoldására.

A projekt az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési finanszírozásból 2017.05.01-2018.04.30. között valósul meg. A támogatás intenzitása 100%.